Under construction


Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe website van Anpak’n.


Anpak’n bestaat uit een club ondernemers en wetenschappers die inziet dat de energietransitie uitdagend en complex is. En het gaat niet alleen over zonnepanelen, windmolens of accu’s. Volgens anpak’n organiseer je energievoorziening efficiënt als je dit doet binnen een systeem van opwekking, transport en opslag in nauwe balans met de ecologie. Wij sporen ontwikkelingen op, verbinden die met elkaar en initiëren projecten om ontwikkelingen in de praktijk uit te proberen.


Wilt u contact met anpak’n? Mail dan naar info@anpakn.nl of bel met 06 442 392 18.